top of page

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Wamee Beauty Clinic en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

 

2. Verplichtingen Wamee Beauty Clinic

 

 1. Wamee Beauty Clinic staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.

 2. Wamee Beauty Clinic zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.

 3. Wamee Beauty Clinic zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 4. Wamee Beauty Clinic zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.

 5. Wamee Beauty Clinic voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

 

3. Verplichtingen klant

 

 1. De klant dient alle gegevens aan Wamee Beauty Clinic te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.

 2. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Wamee Beauty Clinic op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

 

4. Betaling

 

 1. Wamee Beauty Clinic vermeldt de prijzen van alle behandelingen zichtbaar op de website.

 2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.

 3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.

 4. De klant dient het volledige bedrag direct na de behandeling contant of per payconiq te betalen.

 

5. Annuleringsbeleid

 1. Een afspraak afzeggen of verzetten kan tot 24 uur op voorhand via een e-mail naar info@wameebeautyclinic.be met vermelding “annulatie + naam + datum” of via "annulatie link" die u per mail ontvangt bij het boeken van uw afspraak.

 2. Afspraak vergeten of te laat afgebeld?
  Wij hebben de nodige tijd voor u gereserveerd en hebben daardoor andere klanten moeten teleurstellen, daarom zijn wij genoodzaakt volgende vergoeding in rekening te brengen:
  * Tot 48u voor uw afspraak: gratis
  * Binnen de 24u voor uw afspraak: 50% van de geplande behandeling
  * Niet komen opdagen zonder te verwittigen: 100% van de geplande behandeling

 3. Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag het schoonheidssalon de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

 

6. Garantievoorwaarden

 

 1. Wamee Beauty Clinic biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling.

 2. Deze garantie geldt niet, wanneer:

 • De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door Wamee Beauty Clinic zijn aanbevolen.

 • De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.

 • De klant de producten niet volgens het advies van Wamee Beauty Clinic heeft gebruikt.

 • De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

7. Klachtenafhandeling

 

 1. Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij Wamee Beauty Clinic.

 2. Wamee Beauty Clinic moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.

 3. Is een klacht gegrond, dan zal Wamee Beauty Clinic de behandeling opnieuw uitvoeren.

 

8. Beschadiging & diefstal

 

 1. Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het schoonheidssalon beschadigt, dan heeft Wamee Beauty Clinic het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.

 2. Diefstal wordt door het schoonheidssalon altijd direct bij de politie gemeld.

 

9. Behoorlijk gedrag

 

De klant dient zich in het schoonheidssalon te gedragen volgens de algemene aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord gedrag blijft vertonen, heeft Wamee Beauty Clinic het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het schoonheidssalon te weigeren.

 

10. Recht

 

 1. Op elke overeenkomst tussen Wamee Beauty Clinic en de klant is het Belgische recht van toepassing.

 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Wamee Beauty Clinic (www.wameebeautyclinic.be).

 3. In geval van uitleg van de inhoud en string van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

bottom of page